Visie en Missie

Supermarktlocaties zijn schaars enánemen daarom in de detailhandel een speciale plaats in. Daarnaast vormen supermarkten voor consumentenádÚ aankoopplaats voor primaire dagelijke aankopen om te voorzien in de basisbehoefte. Kortom, een dynamischeátak van sportáwaarin diverse professionals werkzaam zijn met verschillende achtergronden.

De groep Supermarkt & Ruimte heeft als belangrijkste missie om deze professionals met elkaar te verbinden en zodoende kennisdeling en netwerken binnen deze sector te stimuleren. De groep wil toegankelijk zijn voor ÚÚn ieder die zich professioneel bezighoudt metásupermarktlocaties: van zzp’er tot directievoorzitter van een beursgenoteerd vastgoedfonds.