Partners

Partners

Ook begunstiger worden?

Partijen die het platform Supermarkt & Ruimte een warm hart toedragen en willen ondersteunen kunnen zich aanmelden als begunstiger. Voor een jaarlijkse bijdrage van € 1.000,- (excl. BTW) kunnen deze bedrijven c.q. personen kosteloos de bijeenkomsten (inclusief het congres) bezoeken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in overleg een introducé mee te nemen.

Begunstigers van Supermarkt & Ruimte zijn:

Locatus
Bouwinvest
Hoogvliet Beheer
Syntrus Achmea Real Estate & Finance
AJ Real Estate
Retail Prospect
Spar
Pertinea Nederland
Van der Vorm Vastgoed
Albert Heijn Real Estate
Wit Retail Vastgoed
Dreef Beheer
Hoorne Vastgoed

Wilt u of uw organisatie (niet zijnde een supermarktformule) begunstiger worden van het platform Supermarkt & Ruimte? Stuur een bericht aan info@supermarktenruimte.nl of bel met Jeroen van der Weerd (initiatiefnemer) via 06 42 34 85 12.

Sponsors

Stijl Advocaten is een hoogwaardige juridische dienstverlener die werkt voor de professionele vastgoedmarkt en de overheid. De adviespraktijk bestrijkt alle aspecten van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk onroerend goed recht. Stijl adviseert over bouw- en aannemingscontracten, architecten- en adviseursovereenkomsten, huurrecht, ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht.

www.stijladvocaten.nl

SuperVastgoed adviseert beleggers en projectontwikkelaars in hun contacten met de supermarktorganisaties. SuperVastgoed adviseert over de waarde van een supermarktpand door deze vanuit de omzet te benaderen, hoe waarde toegevoegd kan worden, bij de initiële verhuur of heronderhandeling over de huurvoorwaarden en natuurlijk bij de aan- en verkoop van het supermarktpand.

www.supervastgoed.nl

APCOA PARKING Nederland B.V. maakt deel uit van APCOA PARKING GROUP, de nummer één parkeerexploitant in Europa. Met meer dan 40 jaar ervaring in parkeerbeheer en een jaarlijkse omzet van meer dan 700 miljoen onderscheidt APCOA zich van haar concurrenten. De groep beheert en exploiteert ruim 1,3 miljoen parkeerplaatsen op meer dan 7.500 locaties in 12 Europese landen. Alle parkings bieden een klantgerichte service en worden beheerd op basis van maatwerk contracten.

www.apcoa.nl

WP Retail Invest investeert vanuit een eigen visie op de retailmarkt in bestaand winkelvastgoed. Dat wordt gedaan zowel voor eigen rekening en risico als namens derden. Duurzame waardecreatie en rendementsverbetering – door middel van actief asset management, herontwikkeling, renovatie en uitbreiding – staan hierbij centraal. Primair richt WP Retail Invest zich op foodbranche-georiënteerde winkelcentra met een groot verzorgingsgebied op wijkniveau en – in mindere mate – op buurtniveau.

www.wpri.nl

Rho adviseurs beschikt over ruime expertise op het gebied van detailhandel: een vast team met specialisten in detailhandel, onderzoek, vastgoedontwikkeling, planologische procedures, stedenbouw, verkeer en parkeren. Zij staan u bij in alle stappen van het traject, van visievorming en haalbaarheid via onderbouwing tot bouwtitel. Al vele jaren adviseert Rho adviseurs overheid en marktpartijen over het snijvlak van detailhandel en ruimtelijke planning.

www.rho.nl

INSPECTER levert dagelijks digitaal gepubliceerde RO bekendmakingen van de overheden in Nederland. Inclusief de historie – tot op adresniveau – van alle officiële bekendmakingen, zoals o.a. in de Staatscourant gepubliceerd vanaf 1957. Inspecter levert alle data, maar filtert de data ook per gemeente, provincie, zoekvraag en per type bekendmakingen. Deze kant-en-klare informatie wordt geleverd in Excel, KML, maar – indien gewenst – ook op een speciale viewer.

www.inspecter.nl

STRABO is specialist in marktonderzoek in winkelcentra. Landelijk worden jaarlijks passanten- en koopstromenonderzoeken verricht voor zowel opdrachtgevers in de commerciële sector (beleggers, ontwikkelaars, beheerders) als voor de publieke sector (gemeenten).

www.strabo.nl

ANNEXUM is vastgoedbelegger met een sterke focus op supermarktvastgoed. De missie van Annexum is om beleggers aantrekkelijke producten aan te bieden. De door Annexum geselecteerde vastgoed beleggingsobjecten bevinden zich op locaties, die hun geschiktheid voor de bedrijfsuitoefening van haar huurders als belangrijkste kenmerk hebben. De infrastructuur en ontsluiting van deze locaties zijn van het grootste belang.

www.annexum.nl

BUKO Huisvesting weet als marktleider wat belangrijk is bij de (her)ontwikkeling van supermarktlocaties: de winkel moet open! BUKO Huisvesting ontzorgt haar opdrachtgevers van ontwerp tot terreininrichting. De dienstverlening omvat logistiek en bevoorrading, beveiliging, installaties, efficiency, comfort en merkidentiteit. Met als resultaat een aantrekkelijke winkel waarin het plezierig winkelen en prettig werken is.

www.buko.nl

CNSTRCT is ijzersterk in bouwen voor retail. Voor zowel (internationale) retailers als vastgoedbeleggers bouwen zij aan toekomstbestendige winkels en winkelcentra. Als hoofdaannemer zijn zij onder meer veelvuldig actief in de wereld van supermarkten, zowel aan cascozijde als aan inbouwzijde. Daardoor een unieke mix van kennis in huis over zowel de technische kant van (ver)bouw als van winkelbeleving en winkelexploitatie. De ervaring in bouwen in zeer korte doorlooptijd met deadlinegarantie maakt hen een echte retailspecialist.

www.cnstrct.nl

Traanberg Partners is een creatief en no-nonsens full-service bureau voor Architectuur en Bouwmanagement. Met ruime ervaring op het gebied van (her)ontwikkeling en bouw van (wijk)winkelcentra en supermarkten, PDV/GDV concentraties en bedrijfshuisvesting zoals kantoren, bedrijfsgebouwen en distributiecentra. Door langdurige samenwerking met professionele opdrachtgevers is grote kennis opgebouwd over (winkel)vastgoed, winkellay-out en goederenlogistiek.

www.traanbergpartners.nl

Fort Advocaten N.V. (“FORT”) is een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gevestigd aan het Vondelpark. De advocaten van FORT procederen en adviseren cliënten op het gebied van het Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht.

www.fortadvocaten.nl