Picnic-onderzoek: uniek inzicht in effecten online boodschappen

Picnic-onderzoek: uniek inzicht in effecten online boodschappen

Supermarkt en Ruimte heeft begin maart 2016 in het marktgebied van Picnic (Amersfoort/Leusden) ruim 400 enquêtes afgenomen onder consumenten. Doel van dit onderzoek was tweeledig; enerzijds om inzicht te krijgen in de marktpositie van Picnic als alternatief voor de traditionele fysieke supermarkt (marktaandeel in omzet, besteding, klantprofiel, bestelfrequentie, klantwaardering) en anderzijds om de effecten van dit nieuwe aankoopkanaal voor de bestaande aanbodstructuur in kaart te brengen. Welke supermarkten hebben het meeste ‘last’ van Picnic, wat betekent Picnic voor de distributieve marktsituatie? Een klein tipje van de sluier: de gemiddelde besteding per bestelling ligt beduidend hoger dan het minimale te besteden bedrag (€ 25,-) om de bestelling gratis thuisbezorgd te krijgen.

Tijden het symposium worden verder de resultaten gepresenteerd van de tweede halfjaarlijkse meting waarbij het landelijk marktaandeel van online supermarktomzet wordt gemeten. Eind Q3 lag het online marktaandeel van supermarktbestedingen op 0,8%, ofwel € 289 miljoen (uitsluitend consumenten), hoe heeft dit marktaandeel zich het afgelopen half jaar ontwikkeld? Albert Heijn bleek eind Q3 2015 de absolute marktleider; 47% van de online-consumenten was toen georiënteerd op Albert Heijn, op forse afstand gevolgd door Jumbo met 8%. Heeft Jumbo met de forse uitrol van het aantal PUP’s meer online klanten aan zich weten te binden? In welke regio is het aandeel online boodschappen doen het grootst? Dit en nog veel meer interessante uitkomsten komen uitgebreid aan de orde op dit symposium. De resultaten zullen worden gepresenteerd door Jeroen Verwaaijen (Strabo) en in bredere context worden gezet door zijn collega Hans van Tellingen (Strabo).

De onderzoekuitkomsten worden vertaald naar effecten voor supermarktvastgoed. Wat betekent het actuele marktaandeel online supermarktomzet voor de exploitatie van fysieke supermarkten? Vallen er uiteindelijk supermarkten om en zo ja, waar is dit risico dan het grootst ofwel welk type supermarktlocatie is het meest gevoelig voor concurrentie van Internet? Tjerk van Leusden (SuperVastgoed) geeft u zijn visie op de effecten van online supermarktbestedingen op supermarktvastgoed.

Kortom, wilt u alles weten over de ontwikkeling van online boodschappen doen en bent u geïnteresseerd in de effecten van deze ontwikkeling op de bestaande fysieke supermarktlocaties? Kom dan naar het symposium “Online supermarktomzet en de effecten voor supermarktvastgoed” op 20 april a.s. en meld u aan via info@supermarktenruimte.nl o.v.v. uw naam- en bedrijfsgegevens.