Dienstenrichtlijn: waar liggen kansen voor supermarktlocaties?

Dienstenrichtlijn: waar liggen kansen voor supermarktlocaties?

In september 2018 organiseerde Supermarkt en Ruimte een expertmeeting over de Dienstenrichtlijn en de mogelijke implicaties voor supermarktlocaties en nieuwe supermarktontwikkelingen. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst lichtten Rho Adviseurs en Stijl Advocaten de Dienstenrichtlijn toe aan de hand van de zaak ‘Appingedam’ en passeerden ook diverse voorbeelden de revue om mogelijke gevolgen van de uitspraak voor supermarktlocaties nader te duiden.

Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak ‘Appingedam’ en volgen er nu steeds meer uitspraken waardoor steeds duidelijker wordt in welke richting jurisprudentie zich ontwikkelt. Daarom is nu, ruim een jaar later, hét juiste moment voor een vervolgbijeenkomst.

Op 10 december a.s. vindt daarom een nieuwe expertmeeting plaats over de Dienstenrichtlijn. Wat betekent de uitspraak ‘Appingedam’ voor het supermarktlandschap in Nederland? We benaderen het onderwerp tijdens de bijeenkomst vanuit kansen en mogelijkheden voor de markt. Op welke aspecten hebben vastgoedpartijen en supermarktformules een kans om met succes een beroep te doen op de Dienstenrichtlijn? Bij het mogelijk maken van een tweede supermarkt in een winkelcentrum kan de Dienstenrichtlijn bijvoorbeeld juist ruimte bieden bij de ruimtelijke motivering. De Dienstenrichtlijn is complex, maar nu dankzij diverse uitspraken steeds meer duidelijkheid ontstaat, wordt ook zichtbaar waar kansen liggen.

Koos Seerden (Rho Adviseurs) zal tijdens de expertmeeting een presentatie geven waarbij de nadruk op kansen ligt. Tijdens de expertmeeting is volop ruimte voor interactie, discussie en het uitwisselen van ervaringen. Naast veel inhoud is er gelegenheid om te netwerken tijdens de break en de netwerkborrel.

Praktische informatie:

Locatie: Hotel Oostzaan
Datum: dinsdag 10 december 2019
Aanvang: 13.30 uur: inloop, 14.00 uur: start programma, 17.00 uur: netwerkborrel
Deelnameprijs: € 149,- (excl. BTW) per persoon
Maximaal 30-35 deelnemers

Klik hier voor deelnamevoorwaarden