Online supermarktbestedingen door consumenten: 5%

Online supermarktbestedingen door consumenten: 5%

De online boodschappenmarkt groeit snel. Zoveel is de afgelopen vijf jaar wel duidelijk geworden. Sinds 2015 verricht het platform Supermarkt & Ruimte elk half jaar consumentenonderzoek om de ontwikkeling van online supermarktomzet nauwgezet te kunnen volgen. Ook dit najaar zijn 2.750 Nederlandse huishoudens ondervraagd over dit onderwerp. Online boodschappen doen nam dankzij het Coronavirus als aanjager eerder in 2020 een enorme vlucht. Absoluut gezien dan, want als aandeel van de totale supermarktomzet bleef het aandeel online in april 2020 beperkt tot 4%. Met andere woorden, 96% van de consumentenbestedingen ging nog altijd via de fysieke supermarkt. Nu zijn we ruim een half jaar verder. Hoe heeft de online boodschappenmarkt zich ontwikkeld: is er opnieuw een groeiversnelling zichtbaar?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het aandeel online supermarktomzet door gezinnen is tussen april 2020 en november 2020 toegenomen van 4% naar 5%. Dat is veel, zeker wanneer je je realiseert dan dit aandeel eind 2015 door ons werd becijferd op bijna 1% en eind 2019 op 3%. Maar ondanks deze indrukwekkende groeicijfers blijft enige nuance op zijn plaats: ook in de huidige markt gaat 95% van de consumentenbestedingen nog altijd door de fysieke supermarkt.

2020 is in veel opzichten een uniek jaar, zeker ook voor supermarkten. Waar het Coronavirus ervoor zorgde dat veel consumenten kennis maakten met online boodschappen doen, zorgde datzelfde Coronavirus voor een enorme groei in de totale supermarktsector, bijvoorbeeld door het ‘vrijvallen’ van veel horeca-omzet waarvan supermarkten nog steeds profiteren. De relatieve groei van de online boodschappenmarkt werd dus als het ware ‘gedempt’. Uit ons nieuwe onderzoek blijkt dat de grens van € 2 miljard aan online supermarktomzet door consumenten inmiddels is doorbroken. De toegenomen vraag is voor een groot deel structureel van aard. Kortom, online boodschappen doen is “here to stay”.

Bekijk de factsheet voor de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Indien u het rapport wilt ontvangen, mail dan naar info@supermarktenruimte.nl o.v.v. naam- en bedrijfsgegevens.