Branchebeperking na Appingedam: wait for the other shoe to drop!

Branchebeperking na Appingedam: wait for the other shoe to drop!

Appingedam als ‘centrum van de wereld’ waar het gaat om winkelplanologie, wie had dat ooit gedacht? De tussenuitspraak van de Raad van State over de inmiddels befaamde brancheringsregels in het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ houdt de gemoederen flink bezig voor een ieder die te maken heeft met winkelvastgoed en winkelplanning in het algemeen en supermarkten in het bijzonder. De behoefte aan meer achtergrondinformatie en vooral inzicht in de mogelijke gevolgen is groot en daarom organiseert het platform Supermarkt & Ruimte op donderdag 27 september 2018 een seminar over dit onderwerp. Onder begeleiding van Stijl Advocaten (specialist in Omgevingsrecht), Rho Adviseurs (opstellers van het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’) en NRW (kennisplatform voor retail en vastgoed) duiken we tijdens dit seminar uitgebreid in deze casus. De drie ‘vereisten’ worden toegelicht (non-discriminatoir, noodzakelijk en evenredig), de gevolgen voor supermarktlocaties en nog belangrijker: op welke manier kan worden gekomen tot een verbeterde motivering van een brancheringsregeling? En wat betekent de uitkomst van deze zaak straks voor de praktijk in de rest van het land?

De bijeenkomst zal een interactief karakter hebben. Alle deelnemers worden uitgenodigd om hun visie en ervaring te delen. Naast het opdoen van nieuwe inzichten is er deze middag ook volop ruimte voor nieuwe ontmoetingen tijdens de netwerkbreak en de afsluitende borrel.

Het programma:

14.00   Inleiding: Taco Hovius van Stijl Advocaten geeft een korte inleiding op het onderwerp en stelt de sprekers voor. 

14.05   Stijl Advocaten, Jaap Wieland: De Dienstenrichtlijn is er ook voor u (of u dat nu wilt of niet) Jaap gaat in op de Europeesrechtelijke implicaties van de Dienstenrichtlijn voor de retailsector.  

14.35   Rho Adviseurs, Koos Seerden: De Dienstenrichtlijn in de praktijk: casus Appingedam en haar onvermijdelijke gevolgen voor de Nederlandse ruimtelijke ordening. Koos neemt ons mee naar de casus: bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ en gaat hierbij in op de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van detailhandelslocaties. 

15.05   Netwerkbreak

15.30   NRW, Caspar Wortmann: Brancheringsbeperkingen na Appingedam: ‘ja, mits’, of toch ‘nee, tenzij’? Wie heeft welk belang? Voorzichtig met het aangeven van wensen! Caspar geeft een doorkijk naar wat het voorgaande kan betekenen voor de praktijk in den lande.

16.00   Discussie: onder leiding van Jeroen van der Weerd, Supermarkt & Ruimte

16.45   Netwerkborrel

Wil je dit seminar bijwonen? Meld je dan aan via info@supermarktenruimte.nl o.v.v. naam- en bedrijfsgegevens.

  • Kosten voor deelname zijn € 125,- per persoon (excl. BTW);
  • Datum: donderdag, 27 september 2018;
  • Locatie: Hotel Houten;
  • Aanvang: 14.00 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie/thee), borrel circa 17.00 uur; 
  • Klik hier voor overige deelnamevoorwaarden;
  • Klik hier voor een analyse van NRW n.a.v. de uitspraak Appingedam.