Seminar: Supermarkten, brancheringsregels en de dienstenrichtlijn

Seminar: Supermarkten, brancheringsregels en de dienstenrichtlijn

Appingedam als ‘centrum van de wereld’ waar het gaat om winkelplanologie, wie had dat ooit gedacht? De tussenuitspraak van de Raad van State over de inmiddels befaamde brancheringsregels in het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ houden de gemoederen flink bezig voor een ieder die te maken heeft met winkelvastgoed en winkelplanning in het algemeen en supermarkten in het bijzonder. De behoefte aan meer achtergrondinformatie en vooral inzicht in de mogelijke gevolgen is groot en daarom organiseert het platform Supermarkt & Ruimte op donderdag 27 september 2018 een seminar over dit onderwerp. Onder begeleiding van Stijl Advocaten (specialist in Omgevingsrecht) en Rho Adviseurs (opstellers van het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’) duiken we tijdens dit seminar uitgebreid in deze casus. De drie ‘vereisten’ worden toegelicht (non-discriminatoir, noodzakelijk en evenredig), de gevolgen voor supermarktlocaties en nog belangrijker: op welke manier kan worden gekomen tot een verbeterde motivering van een brancheringsregeling? De bijeenkomst zal een interactief karakter hebben. Alle deelnemers worden uitgenodigd om hun visie en ervaring te delen. Naast het opdoen van nieuwe inzichten is er deze middag ook volop ruimte voor nieuwe ontmoetingen tijdens de netwerkbreak en de afsluitende borrel.

Wil je dit seminar bijwonen? Meld je dan aan via info@supermarktenruimte.nl o.v.v. naam- en bedrijfsgegevens.

Kosten voor deelname zijn € 125,- per persoon (excl. BTW);
Datum: donderdag, 27 september 2018
Locatie: Hotel Houten;
Aanvang: 14.00 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie/thee), borrel circa 17.00 uur.

Klik hier voor overige deelnamevoorwaarden
Klik hier voor nadere informatie over de uitspraak Appingedam.