Waar gaat het heen met online boodschappen doen?

Waar gaat het heen met online boodschappen doen?

Hoe groot wordt online boodschappen doen? Dat blijkt een vraag die velen bezighoudt. In de retailsector wordt hierover volop gediscussieerd en ook in de vastgoedsector blijft dit thema de gemoederen bezig houden. Dat wordt alleen maar meer, want verschillende bronnen duiden erop dat de trend van online boodschappen doen, zich steeds prominenter manifesteert. IRI publiceerde vandaag (24 maart 2016) het bericht dat de categorieën fruit en groente online de grootste categorie zijn. Dat is opvallend omdat tot nu toe werd geconstateerd dat consumenten vooral de bulkboodschappen online doen, ofwel houdbare, grote, zwaardere producten die onhandig zijn om in de fysieke supermarkt te kopen. Als we IRI mogen geloven, zijn consumenten er kennelijk klaar voor om ook versproducten meer en meer online te kopen. Het platform Supermarkt en Ruimte doet elk half jaar samen met Strabo en SuperVastgoed uitgebreid marktonderzoek naar de ontwikkeling van online boodschappen doen. Net als IRI constateren ook wij dat de online supermarktomzet (consumenten) als aandeel op de totale landelijke supermarktomzet nog zeer beperkt is (in Q3-2015 kwam dit aandeel volgens onze berekeningen uit op 0,8%), maar de meest recente cijfers laten een substantiële toename zien. Het actuele marktaandeel van online supermarktomzet wordt gepresenteerd op het symposium op 20 april a.s. De toename van online supermarktbestedingen is feitelijk terug te zien bij alle artikelgroepen, dus ook de versproducten. Maar uit ons onderzoek blijkt zonder meer dat bulkboodschappen nog altijd de belangrijkste categorieën zijn in de online supermarktomzet.

Minstens zo interessant is het groeitempo waarmee de trend van online boodschappen doen zich manifesteert. Zoals met elke innovatie, is met name in het begin sprake van een relatief snel groeitempo. Dit geldt ook voor online boodschappen doen. Tijdens het symposium op 20 april a.s. zullen een aantal scenario’s gepresenteerd worden. Hierbij wordt het verwachte groeiscenario van Supermarkt en Ruimte, Strabo en SuperVastgoed in perspectief gezet met inschattingen van partijen als ING, Rabobank, ABN Amro en EFMI. We hebben geen glazen bol, maar op basis van het eigen onderzoek en de inschattingen van collega-professionals kan veel inzicht worden gekregen in waar het uiteindelijk naartoe gaat met online boodschappen doen en welke effecten dit kan hebben op de aanbodstructuur van fysieke supermarkten.

Juist om deze effecten goed in kaart te brengen, heeft Supermarkt en Ruimte een specifieke marktonderzoek verricht naar de marktpositie van Picnic in het marktgebied Amersfoort en Leusden. In dit marktgebied is de aanbodstructuur voor het doen van online boodschappen -dankzij Picnic, maar ook door de services van traditionele formules als Albert Heijn en Jumbo- ver doorontwikkeld, waardoor je een goed beeld krijgt van wat de effecten voor bestaand supermarktaanbod zijn wanneer een substantieel deel van de consumenten online boodschappen doet. Want dat is ook wel één van de constateringen uit het onderzoek naar de marktpositie van Picnic; elk aanbod schept zijn eigen vraag. In Amersfoort ligt het aandeel consumenten dat online boodschappen doet hoger dan landelijk en het marktaandeel in termen van omzet, ligt ook beduidend hoger dan landelijk. Hoe hoog precies, wordt uitgebreid uit de doeken gedaan op het symposium van 20 april a.s. Sprekers op dit symposium zijn Hans van Tellingen, Jeroen Verwaaijen (beiden Strabo) en Tjerk van Leusden (SuperVastgoed).

Wil je alles weten over de trend van online boodschappen doen? Dus inzicht in online bestedingen per artikelgroep uit het supermarktassortiment, het klantprofiel, bestelfrequentie, gemiddelde besteding per bestelling, consumentenwaardering en wil je inzicht in de effecten van de toename van online supermarktomzet op supermarktlocaties en supermarktvastgoed? Kom dan naar het symposium op 20 april a.s. in Hotel Houten. Deelnameprijs € 249,- per persoon (ex. BTW). Aanmelden kan via info@supermarktenruimte.nl o.v.v. naam- en bedrijfsgegevens.