20-04 Symposium “Online supermarktomzet: effecten op supermarktvastgoed”

20-04 Symposium “Online supermarktomzet: effecten op supermarktvastgoed”

Welke kant gaat het op met de online foodbestedingen? Dat is een vraag die menigeen in de winkelvastgoedsector bezighoudt. Wij merken dat er behoefte bestaat aan feitelijk onderzoek nu deze trend zichtbaar begint te worden. Is het online aankoopkanaal daadwerkelijk een serieuze concurrent van de fysieke supermarkt? Wat betekent dit voor de exploitatie van traditionele supermarkten? En nog belangrijker, wat zijn de gevolgen voor de beleggingswaarde en rendement van supermarktvastgoed?

Het kennisplatform Supermarkt en Ruimte wil in samenwerking met onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed voorzien in deze informatiebehoefte. Op woensdag 20 april 2016 organiseerde Supermarkt en Ruimte daarom het symposium “Online supermarktomzet: effecten voor supermarktvastgoed”. Tijdens dit symposium schetste Hans van Tellingen (Strabo) de context van ontwikkelingen in detailhandel, vastgoed en internet. Jeroen Verwaaijen (Strabo) presenteerde de uitkomsten van het onderzoek zoals verricht door Supermarkt en Ruimte, Strabo en SuperVastgoed. Tjerk van Leusden (SuperVastgoed) gaf zijn visie over de manier waarop online zich vertaalt in effecten voor supermarktvastgoed.

Vanaf oktober jl. worden door Supermarkt en Ruimte ieder half jaar ruim 1.500 consumenten ondervraagd over hun feitelijk koopgedrag waar het gaat om supermarktbestedingen. Zodoende wordt de ontwikkeling van online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht en door de tijd heen gevolgd. Enkele highlights uit de eerste meting zijn reeds gepubliceerd. Gebleken is dat online supermarktomzet op dit moment (oktober 2015) nog geen 1% is van de totale supermarktomzet. Tijdens het symposium zijn de resultaten van de tweede meting gepresenteerd en werd dieper worden ingegaan op alle onderzoeksresultaten maar vooral ook op de (mogelijke) effecten voor  supermarktlocaties en de waarde van supermarktvastgoed.

Ook werden de resultaten  gepresenteerd van een specifiek onderzoek naar de marktpositie van Picnic in Amersfoort en Leusden. Picnic zegt zelf dat 10% van de huishoudens in deze plaatsen klant zijn. Maar wat betekent dit in termen van marktaandeel, wie zijn die klanten, hoe vaak bestellen zijn bij Picnic, wat besteedt men per bestelling en wat is het effect op de bestaande lokale supermarktstructuur? Deze vragen zijn inmiddels beantwoord op basis van ‘hard’ representatief marktonderzoek.

Klik hier voor het persbericht dat n.a.v. dit symposium is verstuurd aan diverse vakmedia.

De komende periode worden diverse artikelen gepubliceerd door Supermarkt & Ruimte, Strabo en SuperVastgoed over het onderzoek en de gevolgen voor supermarktlocaties en supermarktvastgoed in Foodpersonality en Vastgoedmarkt.

Klik hier voor de presentaties van Jeroen Verwaaijen en hier voor de presentatie van Tjerk van Leusden. Indien u meer informatie wilt over de presentatie van Hans van Tellingen, dan kunt u mailen naar vantellingen@strabo.nl

Klik hier voor de deelnemerslijst.