Supermarkt & Ruimte en TU Delft onderzoeken impact online boodschappen doen

Supermarkt & Ruimte en TU Delft onderzoeken impact online boodschappen doen

In 2019 slaan Supermarkt & Ruimte en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft de handen ineen. In september jl. werd een gezamenlijk onderzoeksvoorstel ingediend bij de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Als onderdeel van het Smart Urban Regions of the Future-programma is dit voorstel gehonoreerd met een subsidie voor onderzoek naar future spatial patterns of in-store and online grocery shopping“. De effecten van drie trends zullen worden onderzocht en dan met name de gevolgen voor sociale cohesie (leefbaarheid), mobiliteit en vastgoed. De studie heeft nadrukkelijk een ruimtelijke invalshoek. De drie trends die centraal zullen staan in het onderzoek zijn:

  1. Effecten van schaalvergroting op de aanbodstructuur van supermarkten in wijken, buurten en dorpen;
  2. Effecten van nieuwvestiging van (grote) supermarkten in suburbane gebieden;
  3. Effecten van de opmars van online als aankoopkanaal voor supermarktproducten.

Het halfjaarlijkse onderzoek van Supermarkt & Ruimte (i.s.m. Strabo en SuperVastgoed) naar de ontwikkeling van online supermarktomzet zal een belangrijke bron worden bij bovengenoemd onderzoek. De onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van Supermarkt & Ruimte. Meer informatie daarover volgt in een later stadium.

Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte ambieert om samen te werken met de academische wereld. De samenwerking met de TU Delft vormt een mooie eerste invulling daarvan.