Succesvolle samenwerking Supermarkt en Ruimte en NRW op Provada 2018

Succesvolle samenwerking Supermarkt en Ruimte en NRW op Provada 2018

Tijdens de Provada 2018 organiseerde Supermarkt en Ruimte als kennispartner van de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) een lunchbijeenkomst over trends en ontwikkelingen in supermarktlocaties. Tjerk van Leusden (SuperVastgoed) nam de aanwezigen mee in een boeiende presentatie over supermarktvastgoed. Naast actuele trends werd nader ingegaan op ontwikkelingen in formuleconcepten, regionale verschillen in vastgoed en exploitatie van supermarktlocaties (huurprijzen, locatiekwaliteit, omzetniveaus). Ook werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwste uitkomsten van de halfjaarlijkse monitor naar de ontwikkeling van online supermarktomzet te presenteren. Op initiatief van Supermarkt en Ruimte en met steun van SuperVastgoed en Strabo wordt worden elk half jaar 1.750 consumenten ondervraagd en op basis van deze informatie kan vrij nauwkeurig worden benaderd welk aandeel van de supermarktbestedingen van consumenten online wordt gedaan. De belangrijke resultaten zijn 1) dat de penetratiegraad nu eindelijk groeit, van 12% naar 14,5% en dat het aandeel online supermarktomzet verder is gegroeid van 1,6% (meting oktober 2017) naar 2,0%. Verder valt op dat het online marktaandeel van Albert Heijn terug is gelopen van 58% naar 50%, dat Jumbo online stabiliseert op 23% en dat pure online supermarkt Picnic flink aan terrein wint en nu een online marktaandeel heeft van 17% (was 10%). Kortom, de online marktverhoudingen verschuiven nogal, terwijl de markt verder doorgroeit en dus alle spelers in absolute zin hun online omzet in € fors zien toenemen.

Tijdens de lunch (aangeboden door SuperVastgoed en Stijl Advocaten, beiden sponsors ‘van het eerste uur’) werd nog volop nagepraat. Gelet op de grote belangstelling voor deze lunchbijeenkomst en de vele positieve reacties daarna, kan niet anders worden geconcludeerd dat deze bijeenkomst het resultaat was van een goede samenwerking tussen twee belangrijke kennispartners in winkelvastgoed: Supermarkt & Ruimte en de NRW.