Sponsors

STIJL ADVOCATEN

Stijl advocaten is een hoogwaardige juridische dienstverlener die werkt voor de professionele vastgoedmarkt en de overheid. De adviespraktijk bestrijkt alle aspecten van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk onroerend goed recht. Stijl adviseert over bouw- en aannemingscontracten, architecten- en adviseursovereenkomsten, huurrecht, ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht.

Voor meer informatie: www.stijladvocaten.nl

SUPERVASTGOED

SuperVastgoed adviseert beleggers en projectontwikkelaars in hun contacten met de supermarktorganisaties. SuperVastgoed adviseert over de waarde van een supermarktpand door deze vanuit de omzet te benaderen, hoe waarde toegevoegd kan worden, bij de initiële verhuur of heronderhandeling over de huurvoorwaarden en natuurlijk bij de aan- en verkoop van het supermarktpand.

Voor meer informatie: www.supervastgoed.nl

APCOA

APCOA PARKING Nederland B.V. maakt deel uit van APCOA PARKING GROUP, de nummer één parkeerexploitant in Europa. Met meer dan 40 jaar ervaring in parkeerbeheer en een jaarlijkse omzet van meer dan 700 miljoen onderscheidt APCOA zich van haar concurrenten. De groep beheert en exploiteert ruim 1,3 miljoen parkeerplaatsen op meer dan 7.500 locaties in 12 Europese landen. Alle parkings bieden een klantgerichte service en worden beheerd op basis van maatwerk contracten.

Voor meer informatie: www.apcoa.nl

WP Retail Invest

WP Retail Invest investeert vanuit een eigen visie op de retailmarkt in bestaand winkelvastgoed. Dat wordt gedaan zowel voor eigen rekening en risico als namens derden. Duurzame waardecreatie en rendementsverbetering – door middel van actief asset management, herontwikkeling, renovatie en uitbreiding – staan hierbij centraal. Primair richt WP Retail Invest zich op foodbranche-georiënteerde winkelcentra met een groot verzorgingsgebied op wijkniveau en – in mindere mate – op buurtniveau.

Voor meer informatie: www.wpri.nl

RHO ADVISEURS

Rho adviseurs beschikt over ruime expertise op het gebied van detailhandel: een vast team met specialisten in detailhandel, onderzoek, vastgoedontwikkeling, planologische procedures, stedenbouw, verkeer en parkeren. Zij staan u bij in alle stappen van het traject, van visievorming en haalbaarheid via onderbouwing tot bouwtitel. Al vele jaren adviseert Rho adviseurs overheid en marktpartijen over het snijvlak van detailhandel en ruimtelijke planning.

Voor meer informatie: www.rho.nl

INSPECTER

INSPECTER levert dagelijks digitaal gepubliceerde RO bekendmakingen van de overheden in heel Nederland. Inclusief de historie – tot op adresniveau – van alle officiële bekendmakingen, zoals onder andere in de Staatscourant gepubliceerd vanaf teruggaand tot 1957. Inspecter levert alle data, maar filtert de data ook per gemeente, provincie, per zoekvraag en per type bekendmakingen. Deze kant-en-klare informatie wordt aangeleverd in excel, KML, maar – indien gewenst – ook op een speciale viewer. 

Voor meer informatie: www.inspecter.nl

STRABO

STRABO is specialist in marktonderzoek in winkelcentra. Landelijk worden jaarlijks passanten- en koopstromenonderzoeken verricht voor zowel opdrachtgevers in de commerciële sector (beleggers, ontwikkelaars, beheerders) als voor de publieke sector (gemeenten).

Voor meer informatie: www.strabo.nl

 

 

ANNEXUM

ANNEXUM is vastgoedbelegger met een sterke focus op supermarktvastgoed. De missie van Annexum is om beleggers aantrekkelijke producten aan te bieden. De door Annexum geselecteerde vastgoed beleggingsobjecten bevinden zich op locaties, die hun geschiktheid voor de bedrijfsuitoefening van haar huurders als belangrijkste kenmerk hebben. De infrastructuur en ontsluiting van deze locaties zijn van het grootste belang.

Voor meer informatie: www.annexum.nl

BUKO Huisvesting

BUKO Huisvesting weet als marktleider wat belangrijk is bij de (her)ontwikkeling van supermarktlocaties: de winkel moet open! BUKO Huisvesting ontzorgt haar opdrachtgevers van ontwerp tot terreininrichting. De dienstverlening omvat logistiek en bevoorrading, beveiliging, installaties, efficiency, comfort en merkidentiteit. Met als resultaat een aantrekkelijke winkel waarin het plezierig winkelen en prettig werken is.

Voor meer informatie: www.buko.nl

 

 

BUKO bouw en winkels
CNSTRCT

CNSTRCT is ijzersterk in bouwen voor retail. Voor zowel (internationale) retailers als vastgoedbeleggers bouwen zij aan toekomstbestendige winkels en winkelcentra. Als hoofdaannemer zijn zij onder meer veelvuldig actief in de wereld van supermarkten, zowel aan cascozijde als aan inbouwzijde. Daardoor een unieke mix van kennis in huis over zowel de technische kant van (ver)bouw als van winkelbeleving en winkelexploitatie. De ervaring in bouwen in zeer korte doorlooptijd met deadlinegarantie maakt hen een echte retailspecialist.

Voor meer informatie: www.cnstrct.nl

 

 

TRAANBERG PARTNERS

Traanberg Partners is een integraal bureau voor architectuur en bouwmanagement en gespecialiseerd in complexe (her)ontwikkelingsopgaven van winkel- en bedrijfsvastgoed. Traanberg Partners heeft ruime ervaring op het gebied van (her)ontwikkeling en bouw van (wijk)winkelcentra en supermarkten, PDV/GDV concentraties en bedrijfshuisvesting waaronder kantoren, bedrijfsgebouwen en distributiecentra. Door langdurige samenwerking met professionele opdrachtgevers hebben wij grote kennis opgebouwd over (winkel)vastgoed, winkellay-out en goederenlogistiek.

Voor meer informatie: www.traanberg.nl

 

FORT ADVOCATEN

Fort Advocaten N.V. (“FORT”) is een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gevestigd aan het Vondelpark. De advocaten van FORT procederen en adviseren cliënten op het gebied van het Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht.

Voor meer informatie: www.fortadvocaten.nl