Supermarktlocaties en de Ladder

Supermarktlocaties en de Ladder

Op 24 juni jl. organiseerde het platform Supermarkt en Ruimte een expertmeeting over supermarktlocaties en de ladder van duurzame verstedelijking. Tijdens het seminar “Kiezen voor Kwaliteit” op 22 april jl. werd duidelijk dat de ladder de gemoederen flink bezig houdt. Hoe en wanneer moet deze worden toegepast? Hoe toon je regionale behoefte aan? Wanneer is een project een stedelijke ontwikkeling? Hoe zouden gemeenten met dit fenomeen om moeten gaan en in hoeverre kunnen supermark- en/of vastgoedpartijen op basis van concurrentiemotieven bezwaar maken tegen een onderbouwing op basis van de ladder? Sascha Stavenuiter (Stijl Advocaten) slaagde er bijzonder goed in om dit op het eerste gezicht toch wat taaie juridische thema duidelijk toe te lichten. Het grote aantal recente uitspraken van de Raad van State over toepassing van de ladder bij supermarktontwikkelingen maakte het onderwerp nog concreter. Diverse deelnemers konden vanuit hun praktijkervaring nadere toelichtingen geven op specifieke projecten wat bijdroeg aan veel interactie en nieuwe inzichten. Naast veel inhoud was er traditiegetrouw veel ruimte om te netwerken tijdens de break en de borrel. Kortom, Supermarkt en Ruimte kijkt terug op een bijzonder geslaagde middag.

Klik hier voor de deelnemerslijst en klik hier voor de presentatie van Stijl Advocaten.