Supermarkten en Parkeren

Supermarkten en Parkeren

Een succesvolle exploitatie van een supermarkt is afhankelijk van diverse aspecten. Parkeren is daarbij één van de belangrijkste randvoorwaarden. “No parking, no business” is bij uitstek van toepassing op de supermarktsector. Op woensdag 30 september organiseerde het platform Supermarkt & Ruimte daarom het seminar “Supermarkten en Parkeren”. Vanuit drie verschillende invalshoeken –supermarkten, parkeerexploitatie en de juridische kant van de zaak- werd dit thema toegelicht door Taco Hovius (Stijl Advocaten), Mathijs Smissaert (Apcoa Parking Nederland) en Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning).

Hoe gaan de verschillende formules om met parkeren? Welke type parkeeroplossing is het meest passend bij de supermarktlocatie gelet op schaalgrootte? Hoe combineer je parkeren voor klanten van supermarkten met bewonersparkeren? Of welke afspraken zijn belangrijk tussen parkeerbeheerder en de supermarkt? Al deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens een interactieve bijeenkomst met veel discussie vanuit de zaal.

Klik hier voor de deelnemerslijst en klik op onderstaande links voor de presentaties:

Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning)

Mathijs Smissaert (APCOA Parking)

Taco Hovius (Stijl Advocaten)