Ruimtelijke effecten van PUP’s

Ruimtelijke effecten van PUP’s

Gehouden op: 26 september 2014

Op vrijdag 26 september a.s. organiseerde Supermarkt en Ruimte in samenwerking met Rho Adviseurs (www.rho.nl) een expertmeeting over de ruimtelijke effecten van Pick Up Points (PUP’s) bij supermarkten. Bijna 40 professionals in supermarkten en vastgoed kwamen op deze bijeenkomst af. Rho Adviseurs presenteerde de resultaten van recent verricht eigen onderzoek naar dit thema met aandacht voor bezoekersaantallen, bezoekmomenten, omzetten, effecten op de lokale winkelstructuur, etc. Het onderzoek levert diverse nieuwe inzichten op. Ook kwamen juridische en planologische aspecten aan de orde komen.

Dankzij de veelzijdige samenstelling van het deelnemersveld (supermarktorganisaties, ontwikkelaars, adviseurs, advocatuur, beleggers) ontstond een levendige discussie over het relatief nieuwe fenomeen PUP’s. Na de bijeenkomst werd deze discussie enthousiast voortgezet tijdens de netwerkborrel. De presentatie van Rho Adviseurs is te downloaden via onderstaande link.

 

Presentatie Rho Adviseurs “Ruimtelijke effecten van PUP’s”
Deelnemerslijst