Online supermarktomzet stabiel op 1,3%

Online supermarktomzet stabiel op 1,3%

Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte is sinds oktober 2015 – in nauwe samenwerking met onafhankelijk winkelonderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed – een monitor gestart. Voor deze monitor worden ieder half jaar ruim 1.500 consumenten ondervraagd over hun feitelijk koopgedrag. Althans, daar waar het gaat om online supermarktbestedingen door consumenten. De resultaten zijn landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen bepaald, door de tijd heen gevolgd, én worden de gevolgen voor supermarktvastgoed betrouwbaar en controleerbaar in kaart gebracht.

Belangrijkste conclusies

Uit de vierde meting blijkt dat 1,3% van de supermarktomzet (consumenten) via het onlinekanaal gaat. Hiermee is dit aandeel ten opzichte van een half jaar geleden stabiel gebleven (ook 1,3%). Het onlineaandeel van de supermarktomzet groeit op dit moment niet. De online omzet van supermarktbestedingen door gezinnen bedraagt op dit moment circa

€ 450 miljoen. De totale groei van de omzet van fysieke supermarkten op jaarbasis (circa € 660 miljoen) is daarmee groter dan de totale online markt (€ 450 miljoen). Ter vergelijking: de totale supermarktomzet bedraagt circa € 36 miljard. De concurrentie van online voor de omzetontwikkeling van fysieke supermarkten blijft daarmee nog altijd beperkt. Van alle ondervraagde consumenten geeft circa 12% in algemene zin aan wel eens online een product te kopen dat ook in de supermarkt verkrijgbaar is. Daarmee is deze zogenaamde penetratiegraad van online boodschappen doen al vier metingen op rij stabiel. Bijna de helft (45%) van deze doelgroep is georiënteerd op Albert Heijn en 18% op Jumbo. 

De gemiddelde besteding per online bestelling bedraagt € 78,- en nam het afgelopen half jaar niet toe. De belangrijkste doelgroep is nog altijd gezinnen met kinderen, merendeels woonachtig in het westen van het land. De waardering onder de gebruikers is overigens hoog te noemen en begeeft zich tussen de 7,5 en 8,5. Deze waardering groeit per meting.

Online marktaandeel Picnic groeit

Voor het eerst komt Picnic duidelijk naar voren in het onderzoek met een online marktaandeel van bijna 9%. Dit ging met name ten koste van het online marktaandeel van Albert Heijn. Het online marktaandeel van Jumbo groeide het afgelopen half jaar met 7%-punt. De frequentie waarmee de ‘gemiddelde’ consument online supermarktaankopen doet ligt nog steeds erg laag: Bijna de helft van deze doelgroep bestelde langer dan twee weken geleden voor het laatst een supermarktproduct online.