Online supermarktomzet: 0,8%

Online supermarktomzet: 0,8%

Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte heeft in samenwerking met het gerenommeerde onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed (tevens sponsor van Supermarkt & Ruimte) een monitor gestart, waarbij ieder half jaar ruim 1.500 consumenten ondervraagd worden over hun feitelijk koopgedrag waar het gaat om supermarktbestedingen. De resultaten zijn dankzij een weging landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht, door de tijd heen gevolgd en kunnen de gevolgen voor supermarktvastgoed worden ingeschat.

Van alle ondervraagde consumenten geeft 12% in algemene zin aan wel eens een product te kopen dat ook in de supermarkt verkrijgbaar is. Bijna de helft (47%) van deze doelgroep is georiënteerd op Albert Heijn en 8% op Jumbo. De frequentie waarmee de ‘gemiddelde’ consument online supermarktaankopen doet ligt overigens op dit moment erg laag: 53% van deze doelgroep bestelde langer dan 2 weken geleden voor het laatst een supermarktproduct online.

Per specifieke productcategorie is gevraagd welke deel van de huishoudbestedingen aan het product online wordt gedaan in plaats van in de supermarkt. Een doorrekening op basis van deze gegevens maakt duidelijk dat de online bestedingen aan supermarktartikelen op dit moment 0,8% bedraagt van de totale supermarktbestedingen van huishoudens in Nederland. Dit komt neer op een online jaaromzet van € 280 miljoen. Ter vergelijking: de totale supermarktomzet bedraagt circa € 35 miljard. De concurrentie van Internet voor de omzetontwikkeling van fysieke supermarkten is op dit moment bijzonder klein.

De volgende meting zal worden verricht in maart/april 2016. De resultaten van de eerste en tweede meting zullen worden gepresenteerd tijdens een symposium van Supermarkt & Ruimte in het voorjaar van 2016.