Online supermarktbestedingen in de lift maar impact blijft nog beperkt

Online supermarktbestedingen in de lift maar impact blijft nog beperkt

Sinds 2015 onderzoekt Supermarkt en Ruimte samen met SuperVastgoed en Strabo de ontwikkeling van online supermarktbestedingen door consumenten. De belangrijkste conclusie is dat online boodschappen doen flink in de lift zit. De groei is fors en zet vooralsnog door. De penetratiegraad is toegenomen t.o.v. de vorige metingen. De impact op de omzet van de fysieke supermarkten blijft beperkt. De belangrijkste online supermarkten zijn Albert Heijn en Jumbo. Deze formules slagen er kennelijk goed in om hun klanten zowel online als ‘inline’ te bedienen. Beide formules laten een sterke ontwikkeling zien in hun formuleconcept en zetten volop in op versbeleving zoals te zien is bij de Jumbo Foodmarkt in Leidsche Rijn en in de Albert Heijn in winkelcentrum Floriande in Hoofddorp waar Albert Heijn een nieuw versconcept heeft ‘gepilot’ en deze nu landelijk gaat uitrollen. In de weergegeven factsheet staan de belangrijkste uitkomsten uit de vorige metingen. In oktober a.s. volgt weer een nieuwe meting. De resultaten daarvan worden in samenhang met de vorige metingen gepubliceerd in een nieuw onderzoeksrapport dat tijdens het Supermarktvastgoedcongres op 8 november a.s. zal verschijnen.