Kiezen voor kwaliteit!

Kiezen voor kwaliteit!

Over supermarkten en structuurversterking van boodschappencentra

Op woensdag 22 april jl. organiseerde platform Supermarkt en Ruimte het seminar “Kiezen voor kwaliteit: over supermarkten en structuurversterking van wijkwinkelcentra”. In december jl. verscheen het artikel “Leegstand is geen drama” in een bijlage bij het Financiele Dagblad over winkelvastgoed. Een belangrijke boodschap in dit artikel is dat het zaak is te durven kiezen voor kwaliteit.

Vaak ligt de focus in wijkwinkelcentra te veel op het tegen gaan of terugdringen van leegstand. Steeds meer blijkt het veel belangrijker om ruimte te creëren voor marktpartijen om wijkwinkelcentra met een groot marktgebied te versterken. “Alleen al door de structuur van een wijkwinkelcentrum te versterken kan een forse impuls worden gegeven aan het bestaansrecht van winkels”.

Veel marktpartijen en gemeenten worstelen op dit moment met vraagstukken over herstructurering van winkelvastgoed. In dit seminar stonden de boodschappencentra centraal met daarbij specifieke aandacht voor de rol van de supermarkten, meestal belangrijke drager van het winkelcentrum.

Tjerk van Leusden (SuperVastgoed) gaf zijn visie op actuele ontwikkelingen in de sector. Omzet is de kurk waar de exploitatie van een supermarkt op drijft. In deze verdringingsmarkt heeft de strijd om de beste supermarktlocaties een aantal nieuwe dimensies gekregen: marktgebieden worden groter omdat supermarkten meer omzet moeten draaien voor een gezonde exploitatie, met name in verstedelijkte gebieden zijn goede supermarktlocaties gewild maar schaars en zo zijn er nog een aantal bepalende trends te benoemen die de vestigingsdynamiek binnen het supermarktsegment benadrukken. De presentatie van Tjerk van Leusden is niet beschikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@supermarktenruimte.nl.

Sascha Stavenuiter en Taco Hovius (Stijl Advocaten) gingen in op juridische aspecten die om de hoek komen kijken bij supermarktontwikkelingen. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke zaken (bestemmingsplan, omgevingsvergunning, ladder van duurzame verstedelijking) en privaatrechtelijke zaken (mededingingswet, exploitatieplicht). Klik hier voor de presentatie van Stijl Advocaten.

Hans van Tellingen (Strabo) sloot het seminar in geheel eigen stijl af met zijn positieve outlook op de winkelmarkt. Klik hier voor zijn presentatie.