Sommigen noemen het ‘de grootste stelselwijziging sinds de invoering van de Grondwet’. Een nieuwe wet die bestaande wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt. Een wet die het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving centraal stelt en regelt.

Van overheden, marktpartijen tot aan adviseurs verlangt de Omgevingswet andere werk- en denkwijzen. Met als basis-ingrediënten:

  • minder en meer overzichtelijke regels
  • meer integrale benadering van de leefomgeving
  • meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk
  • het geven en vragen van vertrouwen.

Namens Rho Adviseurs zal Koos Seerden (directeur) ingaan op de actuele stand van zaken en de impact van de Omgevingswet op de ruimtelijke ordening van supermarktlocaties. Namens Hemwoord zal Anneke Franken (advocaat) haar visie geven op specifieke aspecten zoals het overgangsrecht en de gevolgen van wijzingen in wetgeving voor procedures en vergunningverlening.

Wat betekent de Omgevingswet voor ontwikkelingen in het supermarktlandschap? Gaan procedures veranderen? Wat betekent dit voor samenwerking met gemeenten? Maakt de Omgevingswet nieuwe ontwikkelingen makkelijker? Deze vraag en meer komen aan de orde in de expertmeeting ‘Omgevingswet in het Nederlandse supermarktlandschap’ dat kennisplatform Supermarkt & Ruimte op 24 maart a.s. organiseert.

Wilt u deelnemen aan deze expertmeeting? Vul het inschrijfformulier in en u ontvangt z.s.m. een bevestiging. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u per e-mail aanvullende informatie.

Inschrijven voor expertmeeting Omgevingswet