09-03 expertmeeting: Supermarkten en Beleid, Botsende Belangen?

09-03 expertmeeting: Supermarkten en Beleid, Botsende Belangen?

Op 9 maart jl. organiseerde Supermarkt en Ruimte weer een expertmeeting. Deze keer stond het thema “Supermarktbeleid” centraal. Peter ter Hark (Retail Prospect) nam de aanwezigen mee in zijn visie op overheidsbeleid en vestiging van supermarkten. Vaak is hier sprake van botsende belangen. De gemeente houdt meestal vast aan star beleid en stelt eisen aan maximale schaalgrootte of parkeernormen. Andere gemeenten houden vernieuwing tegen en houden winkelcentra in stand die markttechnisch eigenlijk geen bestaansrecht meer hebben. Supermarkten hebben behoefte aan een moderne schaalgrootte, voldoende (gratis) parkeren en een groot marktgebied om een gezonde exploitatie te kunnen draaien. In de praktijk botsen de belangen van gemeenten en supermarkten en is de consument daarvan de dupe.

Peter ter Hark: “Iedere Nederlander verdient een mooie supermarkt. Gemeenten houden teveel vast aan te kleine supermarkten op slecht bereikbare plekken. Feitelijk is de consument slachtoffer van overheidsbeleid”.

In de expertmeeting werd aan de hand van talrijke voorbeelden geprobeerd om met elkaar tot een manier te komen om deze botsende belangen goed over het voetlicht te brengen. Diverse oplossingsrichtingen kwamen ter sprake. Zo zouden supermarktformules mogelijk meer met elkaar moeten optrekken richting gemeente naar voorbeeld van bouwmarkten of kan het helpen om als initiatiefnemer draagvlak te creeren in de wijk waar een nieuwe supermarkt is beoogd zodat de gemeente eerder geneigd is te faciliteren. Tijdens deze sessie kwamen nog veel meer zaken ter sprake. Peter ter Hark en Jeroen van der Weerd nemen het initiatief om op korte termijn een artikel te publiceren met aanbevelingen voor een effectievere planning van supermarktaanbod, zowel in belang van gemeente en supermarktformules, maar vooral in het belang van de consument!

Klik hier voor artikel in het Limburgs Dagblad over dit thema.

Klik hier voor de presentatie van Peter ter Hark.